Türkiye’de Alkollü İçkilerin Reklam Yasağına Genel Bir Bakış – Çağın T. Eroğlu

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu koordinatörü Çağın T. Eroğlu’nun kaleme almış olduğu “Alkollü İçkilerin Reklam Yasağına Genel Bir Bakış” adlı çalışma, Liberal Perspektif Analiz serisinin 21. Sayısında yayında!

Çalışma, Türkiye’de 2013 senesinden itibaren mutlak surette uygulanan alkollü içki reklam yasaklarına yönelik hukukî, ekonomik ve siyasal analizlerden hareketle yasağın ölçülülük ilkesiyle bağdaşıklığını masaya yatırıyor. 

Mevzuatın genel değerlendirilmesinin yapıldığı ilk bölümünde, özellikle 4250 s. Yasa’dan hareketle Türkiye’de alkollü içkilere yönelik yürürlükte olan kısıtlayıcı kamu politikalarının bir şablonunu oluşturmak suretiyle mevzuatın teorik ve pratik hayata etkileri araştırılıyor. 

İkinci bölümde, reklam yasaklarının uygulanması ve uygulanma derecesi noktasında Türkiye çeşitli dünya ülkeleriyle karşılaştırılıyor. Ülkelerin alkol tüketim miktarı ile reklam yasağı motivasyonu arasındaki ilişki ölçülülük perspektifinden sorgulanıyor. 

Üçüncü bölümde reklam yasağının adlî ve idari kararlara, Anayasa yargısına yansımaları masaya yatırılmak suretiyle düzenlemenin ne tür Anayasa şikayetlerine konu olduğu ile düzenleyici kurumların yasağı nasıl yorumladıkları tartışılıyor. 

Dördüncü bölümde ise reklam yasağının piyasa müdahalesi niteliğine dikkat çekilmek suretiyle yasağın ekonomik ve sosyal yerindeliği Dünya akademisinden atıf ve örneklerle tartışma konusu hâline getiriliyor. 

Çalışma, Türkiye’de uygulanan alkollü içki reklam yasaklarının ölçüsüzlüğünü farklı yaklaşımlarla tartışıp kamuoyunda bir farkındalık oluşturmayı ve yasakoyucuya ölçülü kamu politikaları için çağrıda bulunmayı hedeflemektedir. 

Gözden Kaçırmayın!