Felaket Geliyorum Diyor

2 Şubat 2022 Çarşamba gününe Balıkesir’de bir vatandaşın sahte içkiye bağlı zehirlenme nedeniyle hayatını kaybettiği haberi ile başladık. Bu haber ile birlikte, yalnızca 2022 senesinin başından itibaren günümüze dek sahte içkiye bağlı zehirlenme nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 5’e yükseldi. Durum, geçmiş senelerle kıyasladığımızda hiç iç açıcı gözükmüyor. Yetkililer bir an önce gereken önlemleri almazsa, Türkiye’nin 2022 senesinde sahte içki ile verdiği mücadelede çok daha üzücü can kaybı haberleriyle sarsılabiliriz.

Felaket geliyorum diyor; ancak önlenemez bir felaket değil, istendiği müddetçe. Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu olarak, faaliyete geçtiğimiz günden beri şu argüman üzerine çalışmalar yapıyoruz: Sahte içki sonuç, yüksek vergiler ve erişim kısıtlamaları sebeptir. Günbegün yapmış olduğumuz basın izlemeleri neticesinde elde ettiğimiz verilerle birlikte ortaya koyduğumuz objektif analizler, bu argümanı doğrulamak için ihtiyacımız olan tüm ispat kudretini bize sağlıyor. Bu yüzden, yetkililere sesimizi duyurmaya gayret ediyoruz. Karşımızda önlenmesi mümkün bir felaket senaryosu var. Yüksek vergiler ve erişim kısıtlamalarının kaçakçılığın mutlak sebebi olduğu kabulüyle birlikte, bu kısıtlamaların ölçüsüz doğası dikkate alındığında idare ve yasama organlarından beklentimiz ölçülü ve hak odaklı kamu politikalarından başka bir şey değil. Bu çerçevede, platformumuzun tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle gereken tüm somut çalışmalar için kolları sıvamaya hazırız.

Ancak şu bir gerçek ki, hiçbir şey değişmez, olumlu adımlar atılmaz ve mevcut gidişat engellenmezse 2022 senesinin geçmiş senelerden çok daha çetin geçeceği kuşkusuzdur. Sebebi, objektif gerçekler üzerine kurmuş olduğumuz sebep-sonuç ilişkisinde sebep faktörünü olan ölçüsüz kısıtlamaların her geçen zaman diliminde daha da kısıtlayıcı oluşudur. Ocak ayında rastladığımız ÖTV zammı, bu kötü gidişatın en açık ve en yakın zamanlı örneklerinden birisidir.

Bu nedenle zamana karşı çalıştığımızın bilinciyle; kurmuş olduğumuz bu argümantasyonu ve çağrılarımızı, kamuoyunun her kesimi tarafından benimsenir hâle getirmek için gayret gösteriyoruz. Bu noktada, basın ve medya kuruluşlarına da büyük bir görev düştüğü kanaatindeyiz. Lütfen Türkiye’nin sahte içki gündemini ciddiye alın, ve bu gündem ardındaki sebeplere dosyalarınızda yer verin. Sesimizi duyurmak, halk sağlığı ve hak-özgürlükler üzerindeki bu tehdidi aşmak için yanımızda olmanıza ihtiyacımız var.

Nihayet, Türkiye’nin sahte içki gündemi, acil bir gündemdir, sebebi belli, atılacak adımları bellidir. Yetkililerden beklentimiz, bir an önce sorunu olması gerektiği şekilde bir halk sağlığı ve ölçülülük problemi olarak ele alıp, gereken hak temelli adımları atmaları.

Çağın T. Eroğlu
Çağın T. Eroğluhttp://www.alkolpolitikalari.org
Proje Koordinatörü, Özgürlük Araştırmaları Derneği.

Gözden Kaçırmayın!