Hakkımızda

Biz kimiz? 

2020 senesinin sonunda, Özgürlük Araştırmaları Derneği bünyesinde kurulduk. Faaliyetlerimize başladığımız zaman Dünya ve Türkiye, COVID-19 virüsü pandemisiyle yoğun ve çetrefilli bir mücadele içerisindeydi; bu esnada hayata geçirilen kısıtlayıcı kamu politikaları, özgürlükçü kamuoyu tarafından eleştirilmekte, hak ve özgürlük temelli yaklaşımlar değer kazanmaktaydı. Kamu politikaları sahasında hak temelli motivasyonların önem kazandığı noktalardan bir tanesi, devletlerin alkollü içki piyasasına yönelik müdahaleleriydi. Bu müdahalelerden bize çalışma motivasyonu veren, Türkiye’nin 2020 senesi Kasım ayında yürürlüğe geçirdiği alkollü içki satış yasaklarıydı. 

Bu yasaklar, Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu’nun çalışma esaslarını hayata geçiren ilk kıvılcım oldu. Böyle bir bağlamda, dünyanın geri kalanında serbest bir biçimde tadı çıkartılan alkollü içkilerin, görece oldukça düşük tüketim rakamları kaydeden Türkiye’de bu denli kategorik ve bu denli katı yasaklarla karşılaşması, önümüzde hak ve özgürlükleri ilgilendiren  önemli bir konu olduğunu işaret etmekteydi. 

Zaman içerisinde bu çalışma motivayonumuz sorduğumuz soruların bağlamıyla beraber gelişti, ve Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu çalıştığı konularda kamuoyunda hak ve özgürlük temellerinde kuvvetli bir farkındalık oluşturabilme kabiliyetinde bir sivil toplum örgütü hâline geldi. 

Çalıştığımız konular, yakın zamanda nihayete erecek gibi gözükmese de, Platform olarak hak ve  özgürlük temelli mücadelemizi sürdürecek ve bu esnada kamuoyunda farkındalık uyandırmaya devam edeceğiz. 

Vizyonumuz 

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu Türkiye’deki alkollü içkilere yönelik kamu politikalarını izler, kamuoyunu bilgilendirir ve farkındalık oluşturur. Alkollü içkilere yönelik kamu politikalarının hak ve özgürlükleri dikkate alması için mücadele eder ve etkin politika önerilerinde bulunur. Türkiye’de alkollü içkilere dair üretilen kamu politikaların kısıtlayıcı doğasını eleştirir, Türkiye’nin sıkı ilişki içerisinde bulunduğu ülkelerin yüksek tüketim oranına nazaran kaydettiği düşük tüketim rakamları ile kamu politikalarının katı yapısı arasındaki ölçüsüzlüğe dikkat çeker.

Misyonumuz 

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu, Türkiye’nin kayıt dışı tüketim verilerini günbegün takip eder. Bu verileri düzenli periyotlarla kamuoyuyla paylaşır. Analiz ve yorumlarla, Türkiye’nin alkollü içkilere yönelik kamu politikalarının ölçüsüzlüğüne dikkat çekmek suretiyle kamu politikaları ile hak ve özgürlükler arasındaki dengeyi gözetir.