İçme Özgürlüğü: Türkiye’de Alkolün Yabancılaşma Siyaseti Üzerine Bir İnceleme

Türkiye’deki alkol politikalarının son çeyrek asırlık tarihine yeniden tanıklık etmeye hazır mısınız? Çağın T. Eroğlu‘nun yazarlığını üstlendiği raporumuz İçme Özgürlüğü, bugün Türkiye’de gündemden, siyasal ve kamusal tartışma alanından oldukça dışlanan, fahiş vergi yükü ve erişim kısıtlamalarıyla tüketimi ve üretimi ağır bir baskı altında sürdürülen alkollü içkilerin yakın tarihine mercek tutuyor. Bugün geldiğimiz noktayı en iyi anlamanın ve daha özgürlükçü ve hak odaklı politikalar benimsemenin en isabetli yolunun bugüne nasıl geldiğimizi iyi anlamaktan geçtiği anlayışıyla başlattığımız yolculuk, okumak üzere olduğunuz raporla birlikte bir adım da olsa bizi istediğimiz tartışma ortamının kurgulamaya yaklaştırıyor.

Bugün Türkiye’de alkollü içkilerin maruz kalmış olduğu en büyük haksızlık, tüketim-üretim-satış fark etmeksizin külliyen siyaseten yalnız ve kamusal alanın dışında bırakılmasıdır. Başka bir değişle sorun, alkollü içkilerin kamusal alanda barınamaması, ve bu son derece yeni ve benzeri görülmemiş olgunun tartışma konusu dahi yapılamaz olmasıdır. Hâl böyle olunca konu alkollü içkilerin maruz kaldığı gayri-özgürlükçü yaptırımlar olduğu zaman inancımız o yöndedir ki, kamusal alan tartışması da muhakkak gündeme getirilmeli, alkollü içkilerin kamusal alandan dışlanması ardındaki gerekçelerin en azından meşruiyeti tartışılmalıdır. Tüm bunlar benzeri bir sessizlikle sürüp giderken, alkollü içkiler fahiş vergi külfetiyle yüklenmeye devam etmekte, maliyet zamları da eklendiğinde erişimi güç hatta imkânsız hâle gelmektedir. Konu alkollü içkiler olduğu zaman sorun ve çözümlerin birbiriyle ne kadar iç içe, sebep-sonuç ilişkilerinin ise o denlî apaçık ve gözler önünde olması bu meseleye kafa yoran bizlerin işini kolaylaştırmakta, ancak meselenin bu denli açık olmasına karşın siyaseten herhângi olumlu bir adım atılamamasının vermiş olduğu kaygı da işimizi o denli zorlaştırmaktadır.

Tüm bu açıklamalarla birlikte, okumak üzere olduğunuz rapor alkollü içkilerin son 25 yıllık tarihini birkaç sayfaya sığdırma gayreti içerisindedir ve nihaî amacı, tartışılmayanı tartışılır kılmak, kamusal alandan dışlanan alkollü içkileri yeniden (ancak bu sefer olumlu yönden) bir siyaset öznesi hâline getirebilmektir. Okuyucu, bu raporda yalnızca kronolojik bir yolculuğa çıkmakla kalmayacak, aynı zamanda alkollü içkilerin nasıl bir ajanda ile kamusal alandan dışlandığı noktasında bazı ipuçları yakalayacaktır. Böylelikle inanıyoruz ki, özgürlükçü adımların atılması, en azından nereden başlanacağı sorusunun belli bir noktada yanıtlanması suretiyle daha da kolaylaşacaktır. Yeter ki arzu edilsin.

Çağın T. Eroğlu
Çağın T. Eroğluhttp://www.alkolpolitikalari.org
Proje Koordinatörü, Özgürlük Araştırmaları Derneği.

Gözden Kaçırmayın!