İki Biraya 70 Bin TL Ceza!

Adıyamanlı esnaf işletmecisi Kâzım Karagöz hakkında 15 Kasım 2021 tarihinde dudak uçuklatan bir cezaya hükmedildi. Karagöz, hem gıda hem de alkollü içki satış ruhsatına sahip olmak suretiyle işlettiği dükkanında yalnızca saat 22.00’den sonra iki adet bira satışı yaptığı için 70 bin 980 Türk Lirası ceza ödemeye mahkûm edildi!

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu olarak esnaf işletmecisi Kâzım Karagöz ile bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmede Karagöz bizlere mevzuatta böyle bir hüküm bulunduğundan haberi olmadığını, zaten dükkanında hem gıda hem de alkollü içki satışı yapmaya yetkili olduğunu polislere “Hiç açamayacak mıyım?” diye sorduğu zaman gıda satışı yapmasının mümkün olduğunu fakat alkollü içki satışı yapamayacağını söylediklerini ifade etti. Yirmi beş senedir bu mesleği icra etiğini ifade eden Karagöz, ilk defa böyle bir uygulama ve müeyyide ile karşılaştığını söyledi.

Hakkında hükmedilen 70 bin Türk Lirası para cezasının ölçüsüzlüğüne dikkat çeken Karagöz, evli ve dört çocuk babası olduğunu, dükkanının ve evinin kira olduğunu, kaldı ki dükkanını alsalar bu cezayı karşılamayacağını ifade etti. Dükkanın içindeki her şeyi satsa dahi bu 70 bin Türk Lirası para cezasını ödemesine imkan olmadığını, bu durumda gelip dükkanını elinden alsalar daha iyi olacağını söyledi.

Kâzım Karagöz, aynı zamanda dünyanın hiçbir yerinde böyle ölçüsüz bir ceza öngörülmediğini, bu durumun yanlış olduğunu, mevzuata uygun olsa dahi vicdana uygun olmadığını ifade etti. Cezanın ölçüsüzlüğünü duyarlı kamuyounun takdirine bıraktığını söyleyen Karagöz, medyadan, siyasetçilerden ve sivil toplum örgütlerinden sesini duymasını istiyor.

Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu olarak, ölçüsüz ve maddî açıdan altından kalkması imkansız bir cezaya mahkum edilen Adıyamanlı esnafın çağrısına kulak veriyoruz.

Saat 22’den sonra içki satışının kategorik olarak yasaklanmasının hukukî yerindeliği şöyle dursun, yalnızca belirlenen saatlerin dışında iki adet bira satmış olduğu için bir esnaf işletmecisi hakkında 70 bin Türk Lirası idari para cezasına hükmedilmesini hukukun evrensel prensiplerinden biri olan ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği kanaatindeyiz. 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’nun 6. maddesinin 5. fıkrasının 2. cümlesi ile düzenlenen yasağın aynı kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinin 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının (k) bendine yaptığı atıf ile 20.000 TL alt sınır ve 100.000 TL üst sınır olmak suretiyle hükme bağlanan idari para cezasının bu bağlamda hakkaniyeti ve hak ve hürriyeti göz önünde bulundurmak suretiyle yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Çağın T. Eroğlu
Çağın T. Eroğluhttp://www.alkolpolitikalari.org
Proje Koordinatörü, Özgürlük Araştırmaları Derneği.

Gözden Kaçırmayın!