Türkiye’de 2021 Yılında Alkol Kaçakçılığına Yönelik Kaç Operasyon Yapıldı?

Türkiye’de 2021 yılında alkol kaçakçılığına yönelik toplam 720 operasyon yapılmıştır. Bu, neredeyse her gün iki operasyon yapılmasına denk düşmektedir. 

Artan vergi oranları nedeniyle bandrollü, yasal alkollü içkilere olan erişimin gün geçtikçe daha da kısıtlanması, zorunlu olarak karaborsa neticesini doğurmaktadır. Karaborsa faaliyeti kamunun vergi kaybından halk sağlığını tehdit etmeye dek toplumun refahını birçok açıdan zedelemektedir. Bandrollü, yasal alkollü içkilere olan erişimin kısıtlanması, karaborsa faaliyetinin istemeyerek de olsa önünü açmakta, bandrollü içkiye erişimi fiilen ve ölçüsüz biçimde kısıtlanan vatandaşları yasal olmayan alternatiflere zorlamaktadır. Alkollü içkiler özelinde bandrolsüz, yasadışı ve denetimsiz içkiler birey ve toplum sağlığına yönelik önlenmesi güç birer tehdit oluşturmaktadır. Devletin bu tehdidin önüne geçmesi vatandaşın yasal ve denetimli alkollü içkilere olan erişimini rahatlatmaya; yasal, bandrollü alkollü içkileri fahiş vergi yükünden ve ölçüsüz erişim kısıtlamalarından kurtarmasına bağladır.

Gözden Kaçırmayın!