S.S.S

SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiye’de alkollü içkilere yönelik kamu politikalarına ilişkin kamuoyu nazarında çokça soru işaretinin varlığı dikkat çekmektedir. Bu durumun asıl nedeni, mevcut politikaların alkolü kamusal alandan dışlama eğilimidir. Alkollü içkiler, kamusal alanın dışına itildikçe medyada ve kamusal tartışma alanlarında daha az görünürlük elde etmekte, bu da alkol tüketimine yönelik bir takım kilit bilgilerin gizem niteliğinde kalmasına yol açmaktadır. Tüm bu nedenlerle, Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu olarak alkol tüketme pratiklerinin kamusal alandan dışlanması neticesiyle karanlık bölgede kalan birtakım kilit bilgileri “Sıkça Sorulan Sorular” başlığı altında amasız-fakatsız yanıtlama kararı aldık. Böylelikle, alkolün kamusal alandan dışlanmasının yaratmış olduğu neticelerin yıkıcılığı bir miktar da olsa azalmasını ve kamunun bilgi edinme hakkının daha geniş kapsamda tatmin edilmesini temenni ederiz.

ghvjbjbh